Plug-in cabinets

Armonia Green

 • High efficiency fans

 • Incorporated condensing unite

 • Led lighting

 • Propane refrigerant gas (R290)

 • Ventilated

 • Off-cycle defrost

 • More

Purpose:

Пиле Сирене Салами Млечни продукти Месо Бутилки Яйца Плодове и Зеленчуци Рибни продукти

Ballet Next

 • Led lighting

 • Propane refrigerant gas (R290)

 • Ventilated

 • Electric defrost

 • High efficiency fans

 • Incorporated condensing unite

 • More

Purpose:

Напитки

Beluga

 • High efficiency fans

 • Static

 • Propane refrigerant gas (R290)

 • Led lighting

 • Incorporated condensing unite

 • More

Purpose

МесоПилешко месоЗамразена храна и сладолед

Blues 4

 • Electric defrost

 • Ventilated

 • Static

 • Propane refrigerant gas (R290)

 • Incorporated condensing unite

 • Manual defrost

 • More

Purpose:

Замразена храна и сладолед Напитки   

Chorus

 • Incorporated condensing unite

 • Electric defrost

 • Ventilated

 • Led lighting

 • Propane refrigerant gas (R290)

 • More

Purpose:

Пиле Сирене Салами Млечни продукти Месо Замразена храна и сладолед

Festival

 • Electric defrost

 • Ventilated

 • High efficiency fans

 • Incorporated condensing unite

 • Propane refrigerant gas (R290)

 • Led lighting

 • More

Purpose:

Пиле Сирене Салами Месо Бутилки Замразена храна и сладолед

Galileo Green

 • Electric defrost

 • Incorporated condensing unite

 • Off-cycle defrost

 • Propane refrigerant gas (R290)

 • Remote condensing unit

 • Ventilated

 • More

 

Purpose:

МесоПилешко месоКолбасиКашкавалМлякоЗамразена храна и сладоледТесто

Mambo Next

 • Ventilated

 • Electric defrost

 • Incorporated condensing unite

 • Led lighting

 • High efficiency fans

 • More

Purpose:

Пиле Сирене Салами Млечни продукти Месо Бутилки Яйца

New Swing

 • Incorporated condensing unite

 • Manual defrost

 • Static

 • Propane refrigerant gas (R290)

 • More

Purpose:

Замразена храна и сладолед

Opera Green

 • Propane refrigerant gas (R290)

 • Incorporated condensing unite

 • Led lighting

 • High efficiency fans

 • Off-cycle defrost

 • Ventilated

 • More

Purpose:

Сирене Млечни продукти Плодове и зеленчуци Напитки Яйца

Opera Sv Green

 • Off-cycle defrost

 • Led lighting

 • Propane refrigerant gas (R290)

 • High efficiency fans

 • Incorporated condensing unite

 • Ventilated

 • dt_list_item image=””]More[/dt_list_item]

Purpose:

Сирене Напитки Пиле Салами Месо Яйца

Ouverture Green

 • High efficiency fans

 • Ventilated

 • Propane refrigerant gas (R290)

 • Incorporated condensing unite

 • Led lighting

 • Off-cycle defrost

 • More

Purpose:

Пиле Сирене Салами Млечни продукти Месо Бутилки Яйца Плодове и Зеленчуци Замразена храна и сладолед Рибни продукти

Rhapsody

 • Динамично охлаждане

 • Ел. размразяване

 • ЛЕД Осветление

 • Енергоспестяващи

 • Охлаждащ агент – пропан R290

 • Още

Предназначение

Пиле Сирене Салами Месо

Samba

 • Off-cycle defrost

 • Incorporated condensing unite

 • Ventilated

 • Led lighting

 • Propane refrigerant gas (R290)

 • High efficiency fans

 • More

Purpose:

МесоПилешко месоКашкавалМляко

Sipario Green

 • Incorporated condensing unite

 • Led lighting

 • Ventilated

 • High efficiency fans

 • Propane refrigerant gas (R290)

 • Off-cycle defrost

 • More

Purpose:

Пиле Сирене Салами Млечни продукти Месо Бутилки Яйца Плодове и Зеленчуци Рибни продукти

Sound BT/TN

 • Обезскрежаване с горещи пари

 • Статична

 • Инвенторна технология

 • ЛЕД осветление

 • Енергоспестяващи

 • Охлаждащ агент – пропан R290

 • Още

Предназначение

Пиле Месо Замразена храна и сладолед

Sound Top Energy

 • High efficiency fans

 • Incorporated condensing unite

 • Propane refrigerant gas (R290)

 • Inverter technology

 • Electric defrost

 • Led lighting

 • Ventilated

 • More

Purpose:

Замразена храна и сладолед

Tango Bio

 • High efficiency fans

 • Incorporated condensing unite

 • Propane refrigerant gas (R290)

 • Led lighting

 • Electric defrost

 • Ventilated

 • More

Purpose:

Пиле Сирене Салами Млечни продукти Месо Бутилки Яйца Плодове и Зеленчуци

Tango Next

 • Electric defrost

 • Ventilated

 • Led lighting

 • Incorporated condensing unite

 • Propane refrigerant gas (R290)

 • More

Purpose:

Пиле Сирене Салами Млечни продукти Месо Бутилки Яйца

Valzer Next

 • Incorporated condensing unite

 • Led lighting

 • Electric defrost

 • High efficiency fans

 • Ventilated

 • Propane refrigerant gas (R290)

 • More

Purpose:

Замразена храна и сладолед